Inför skolstarten i september fördes kraftiga diskussioner om huruvida normal skolgång, i salar och med fysiskt närvarande lärare var att rekommendera. Det framfördes stor kritik mot prepareringen av skolstarten och det kommande året, och många uppgavs till och med överväga att inte sända sina barn till skolan.

Denna oro har dessbättre visat sig vara överdriven. Skolklasser har indelats i grupper där man strävar efter att barnen bara umgås inom sin grupp. På så vis skulle man lättare kunna isolera eventuella utbrott av coronaviruset.

Sedan dess har denna isolering varit aktuell i mellan 0,02% till 0,4% av alla dessa grupper.

Idag, fredag, är antalet isolerade 0,2% av totalen. Det betyder att 39 grupper av totalt 17.000 är isolerade då någon elev eller lärare testat positivt för viruset.

Av de mer än 32.000 lärare som är aktiva på Kanarieöarna idag så är 55 personer isolerade på grund av coronaviruset.

För elevernas del är 304 isolerade av en total på mer än 330.000 elever som nu studerar på någon av förskolorna, låg-, mellan-, och högstadiet samt motsvarigheten till gymnasiet.
(La Provincia)

Skolsal