Den spanska regeringen har tagit beslut om att förlänga förbudet för ankommande flyg och båttrafik från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. Förbjudet som infördes den 22 december gällande Storbritannien och 2 februari när det gäller Sydafrika och Brasilien, förlängs nu till den 16 mars 2021.

Detta innebär att flyg och fartyg som ankommer från dessa land enbart får ha med sig passagerare som är av spansk nationalitet eller som är bosatta i Spanien. Dessutom tillåts personer från Andorra att komma in i landet.

Reglerna har några undantag och regeringen har möjlighet att göra förändringar i reglerna när det gäller speciella fall.

Transitpassagerare som inte stannar längre än 24 timmar i transitzonen och som inte lämnar flygplatsen tillåts också.
(Maspalomas Ahora)

Brittiska flaggan