Under dagen idag, onsdag, räknar man med att man kommer att nå 130.000 genomförda vaccinationer på Kanarieöarna. Det innebär att man använt sig av ungefär 75% av de doser som tilldelats ögruppen.

Nästan 52.000 kanarier är nu fullständigt vaccinerade efter att ha fått bägge sina doser av vaccin. Detta innebär strax under 4% av befolkningen.

Kanarieöarna är därmed den enda regionen i landet som vaccinerat flera personer än de som blivit smittade av coronaviruset, vilket är strax under 40.000 personer.

Vaccinationerna fortsätter och man har nu börjat kalla åldersgruppen 80+ år till vaccination. Detta efter att i stort sett klarat av vaccineringen av de mest utsatta grupperna för smitta. Dessa omfattar äldrevården tillsammans med de äldre, sjukvården och de som har nära kontakt med smittade.

Kanarieöarna har hittills mottagit 133.000 doser av Pfisers vaccin, och man har använt drygt 114.000. Resterande doser sparas för en andra dos av vaccinet.

När det gäller Modernas vaccin så har man mottagit 7.000 doser och använt sig av drygt 6.500.

Samtidigt har man mottagit drygt 37.000 doser från Astra Zeneca, men bara administrerat knappt 4.500. Detta vaccin får inte ges till personer som är äldre än 55 år i Spanien, och det delas för närvarande ut till personal som sköter hemleveranser, till de som jobbar på centers för minderåriga och till fysioterapeutas, apotekspersonal och tandläkare.
(Canarias7)

Spruta i hand