En undersökning som är genomförd med hjälp av den spanska företagarorganisationen visar att hela 49% av de kanariska företagen som svarat på undersökningen pekar på att 2021 kommer att bli sämre för dem än 2020. Detta är 17% fler än genomsnittet för landet.

Samtidigt tror bara 31% att kommer att innebära en något bättre ekonomisk situation än året före. Hela 94% betraktar den ekonomiska situationen just nu som ”dålig” eller ”mycket dålig”.

Lite mer optimism ser man om man höjer blicken till 2022. Då uppger 86% av de kanariska företagarna att omsättningen kommer att komma tillbaka till samma nivåer som innan Covid-19. Här är siffran för hela landet bara 66%.

Investeringarna i kanariska företag ser ut att få vänta. Hela 47% av företagarna menar att de måste minska sina investeringar under detta året. Ännu värre blir det om man ser till de som avser att anställa mer personal. Bara 14% tror att de kommer att anställa. Däremot uppger 45% att de förmodligen måste minska sin personalstyrka.

Genom att vidta åtgärder anser 47% av företagen att de kommer att kunna överleva krisen, medan 27% är rädda för att de kommer att försvinna.
(Maspalomas Ahora)

Lokal