Kanarieöarna använder sig av ett system som består av fyra olika kategorier för att bestämma vilka restriktioner som skall gälla. Kategori 1 är den enklaste, , medan restriktionerna i kategori 4 är tuffa.

Under söndagen beslutade öarnas myndigheter att göra en del förändringar bland de restriktioner och kategorier som varit aktuella.

Gran Canaria, som uppvisat en positiv minskning av antalet smittade flyttas därför från kategori 3 till kategori 2.

Tenerife hamnar också i kategori 2, vilket emellertid är ett steg ”åt fel håll”, då ön sedan en vecka tillbaka varit i kategori 1. En stigande trend av smittade ligger till grund för myndigheternas agerande.

Lanzarote fortsätter i kategori 4. Inte egentligen på grund av antalet smittade, som minskat drastiskt under de senaste veckorna. Däremot är intensivvårdsavdelning arna satta under en så pass stor press att man valt att låta Lanzarote vara kvar i den tuffaste av kategorierna under ytterligare en vecka.

Resten av Kanarieöarna, Fuerteventura, La Palma, La Gomera och El Hierro är i kategori 1.

Enligt hälsochefen på öarna är det av stor vikt att alla fortsätter att iaktta maximal försiktighet och att man respekterar de restriktioner som finns. Närvaron av bland annat den brittiska mutationen gör att risken för en ökning av smittan är överhängande.

Kategori 2 innebär bland annat: Utegångsförbudet gäller mellan 23.00 – 06.00. Maximalt får sex personer samlas förutsatt att det inte handlar om människor som bor ihop. Är det en blandning mellan de som bor tillsammans och andra så är max. antalet fortfarande sex personer.

På barer och restauranger, som nu igen får börja servera inomhus, är max antal personer vid bordet sex. Lokalen stänger senast 23.00. Inga aktiviteter som uppmuntrar till att inte följa minimiavstånd eller användande av ansiktsmask, tillåts. Exempelvis karaokee eller dans.

Krav på minimiavstånd och användande av ansiktsmask både utom och inomhus fortsätter att gälla.

Kollektivtrafiken får maximal köra med 50% beläggning. Vid kollektivt utövande av idrott skall minimiavståndet vara minst 2 meter.
(Canarias7)

Gennerella regler

Nivel 4: Högsta alarmnivå
Max 4 personer samlade vid olika tillställningar
Lokaler stänger kl 18.00 förutom mataffärer apotek och liknande.
In och utresa från öarna endast vid speciella tillfällen.
Utegångsförbud kl 22.00 – 06.00
Restauranger barer endast uteservering med 50% av normal kapacitet
Sportaktivitet inomhus förbjudet. Individuell träning utomhus med 2 metersavstånd tillåtet.

Nivel 3: 
Utegångsförbud kl 22.00 – 06.00
Antal personer 4 vid olika samlingar
Restauranger barer endast uteservering max 4 personer per bord.
Sportaktivitet inomhus förbjudet. Individuell träning utomhus med 2 metersavstånd tillåtet.

Nivel 2: 
Utegångsförbud kl 23.00 – 06.00
Antal personer max 6 vid olika samlingar
Restauranger barer max 6 personer per bord. 75% beläggning på terrasser utomhus och 50% inne i olkalen. Alla lokaler måste stänga innan kl. 23.00.
Sportaktivitet inomhus med begränsningar på olika lokaler boka tid. Gruppsporter som man inte kan garantera 2 meters avstånd hela tiden, max 6 personer inklusive tränare.

Nivel 1: 
Antal personer max 10 vid olika samlingar
Restauranger barer max 10 personer per bord, max 4 vid baren, 100%beläggning på terrasser utomhus och 75% inomhus. Alla lokaler måste stänga innan kl. 01.00.
Sportaktivitet inomhus med begränsningar på olika lokaler boka tid. Gruppsporter som man inte kan garantera 2 meters avstånd hela tiden, max 10 personer inklusive tränare.

Blas Trujillo