Efter torsdagens traditionella möte i den kanariska regeringen togs beslutet att eventuella förändringar i de restriktionskategorier som gäller just nu, skall tas först på söndag. Trots det, förväntar man sig att eventuella ändringar kan träda i kraft redan från måndag i nästa vecka.

Om utvecklingen fortsätter som under den senaste tiden så kommer Gran Canaria att sänkas från restriktionskategori 3 till 2. Vidare hoppas man kunna sänka kategorin på Fuerteventura och El Hierro till kategori 2.

Tvärtemot, är man tveksam till att behålla kategori 1 – den lägsta – på Tenerife, där den sjunkande trenden inte riktigt verkar ha fått fäste.

Under söndagen får vi svar. Anledningen till att ingenting beslutas före söndagen kan också vara att det just nu gäller speciella ”karnevalsrestriktioner” fram till slutet på veckan. Dessa gör att alla kategorier har utegångsförbud 22.00 – 06.00 och att maximalt 4 personer får samlas på Gran Canaria (sex personer på öarn med kategori 1 och 2 samt endast 2 personer i kategori 4).

Lanzarote fortsätter ytterligare en vecka i kategori 4, vilket bland annat innebär att all ekonomisk aktivitet – affärer etc – måste stänga 18.00. Dessutom får endast 2 personer som inte är samboende samlas. Anledningen är att smittkvoten under 14 dagar per 100.000 invånare fortfarande är för hög – 313. Dessutom är intensivvårdsinstallationerna hårt belastade och till sist är smittan bland äldre än 65 år för hög.
(Canarias7)

Regeringsmöte