Ja, det är en konstig statistik att läsa när det gäller ankommande flyktingar till Kanarieöarna från årets start och fram till den 15 februari.

Totalt sett har antalet ökat kraftigt. Öarna har tagit emot 2.232 flyktingar, vilket skall jämföras med ”bara” drygt 1.000 personer som ankom under samma tid i fjol. Det vill säga mer än dubbelt så många.

Det konstiga träder fram när man studerar statistiken lite närmare. Under årets första fjorton dagar ankom 1.008 flyktingar. Under de kommande fjorton dagarna ankom 1.069. Men, under de första fjorton dagarna i februari är antalet endast 155 personer. Detta kan jämföras med samma period i fjol då 300 flyktingar ankom.

När det gäller hela Spanien så har 3.581 flyktingar ankommit under årets första sex veckor. Dessa har ankommit antingen via landvägen eller till sjöss. Det är en minskning med drygt 9% från i fjol, då siffran var 3.954 personer.

Den baleariska ögruppen (Mallorca etc) och det spanska fastlandet har mottagit 954 flyktingar under perioden. I fjol var siffran för samma period 2.180 personer.

Dessutom ankommer en mindre mängd flyktingar till de två automa städer som Spanien har på Afrikas nordkust, Ceuta och Melilla. Hit kommer de flesta landvägen från angränsande Marocko.
(Maspalomas Ahora)

Flyktingbåt