Ja, alla som besökte huvudstaden under måndagen kan mycket väl ha känt en kraftig lukt i staden.

Lukten kom i så fall förmodligen från lastfartyget Bader III, som lade till i hamnen i Las Palmas för att tanka. Ombord på fartyget fanns nämligen, sedan flera dagar tillbaka, inte mindre än 16.000 kor.

Det stillastående, lite pressande vädret gjorde inte saken bättre och stanken från fartyget kunde märkas på de flesta håll i Las Palmas.

Fartyget stannade i Las Palmas för tankning innan resan skulle gå vidare. De 16.000 kossorna är på väg till Montevideo i Uruguay.

Fartygen är drygt 204 meter långt och 26,5 meter brett.
(Canarias7)

Skepp med kossor