Den lilla charmiga orten Playa de Mogan arbetar sedan länge med att få ordning på ett köpcentrum som påbörjades, men som aldrig byggdes klart.

Det handlar om ett 1.500 kvm. stort köpcentrum på Avenida El Marinero, som påbörjades redan 2005. Byggherren med sina rötter i Indien, stötte på problem och tvingades avbryta byggnationen. Detta resulterade senare att banken Santander, tog över bygget, då det byggande företaget inte klarade sina ekonomiska åtaganden.

Sedan dess har det varit stående tomt. En hel del människor har gjort de ofärdiga lokalerna till sina hem. Detta gäller både bofasta på öarna och utlänningar. Vid ett tillfälle utropade sig till och med en av dessa sig för att vara ägare och började ta betalt – 5 euros per natt – av människor i samma situation som han själv.

Kommunen har sedan länge krävt att ett staket skall uppföras runt byggnaden för att återskapa säkerhet och för att undvika att olika människor gör dessa lokaler till sina hem. Lite ”catch 22” när de som skall sätta upp staketet säger att de inte kan göra det eftersom det bor folk i byggnadskelettet… Av artikeln framgår det inte vem som är den nuvarande ägaren. Dock säger sig kommunen vara på det klara med att ägaren skall åläggas en avgift som skall betalas till kommunen så att kommunen kan sätta upp detta staket.
(La Provincia)

Övergivet center