Det finns alldeles för många taxibilar i Las Palmas! En rekommendation från EU säger att kvoten för taxis bör vara någonstans mellan 0,5 till 1,5 per 1.000 invånare. Denna siffra är 2,3 i Spanien. Och för Las Palmas ligger kvoten på 4,3 (Santa Cruz de Tenerife 3,5).

Detta gör att bransche idag är olönsam i huvudstaden. Lägger man så till den aktuella situationen med pandemin, då efterfrågan efter taxi sjunkit mycket, så är situationen för taxiägarna allvarlig.

Enligt en representant för taxi så tvingas chaufförerna nu göra 12 – 14 timmars pass för att få in tillräcklig kassa. Detta är ohållbart, uppger samma källa.

Från myndigheternas sida är man medveten om situationen och gör så gott man kan för att komma tillrätta med problemet. Givetvis först och främst genom att inte ställa ut några nya licenser. Men dessutom är man med på de auktioner som bildas när gällande licenser skall säljas vidare. Till sist så finns det ett fåtal licenser som dras in av en eller annan anledning, samt i några fall då taxiägaren själv väljer att lämna tillbaka sin licens till myndigheterna.

Dessa två senare exemplen har gjort att taxiflottan i Las Palmas minskat med 44 enheter den sista tiden. I och med det är man nere i totalt 1.598 aktiva licenser, den lägsta siffran sedan 80-talet.

En undersökning som gjordes för cirka fem år sedan visar att ett ”riktigt” antal taxibilar i huvudstaden borde vara ungefär 1.000
(Canarias7)

Taxikö