Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia och Palma de Mallorca har det redan. Precis som många städer runt om i Europa. Nu studerar Las Palmas möjligheten att införa ett hyressystem för el scootrar i staden.

Ännu riktigare blir det nog om vi skriver att beslutet redan är taget. Frågan som kvarstår är huruvida man skall lägga ut projektet på privata aktörer eller om kommunen skall sköta detta själva. Som det beskrivs i dagens artikel i Canarias7 ser det ut som om kommunen lutar åt att klara detta på egen hand. I så fall blir Las Palmas den första större staden i Spanien där kommunen själv sköter detta. Alla andra har lagt ut det på privata företag, dessutom i de flesta fall på två, men i vissa fall fler, aktörer.

Sägas skall att uthyrningen av cyklar i Las Palmas sköts redan nu direkt av kommunen.

Malaga har till exempel åtta olika företag som står för uthyrningen av el scootrar, men staden har uttalat att man vill begränsa detta till två. Madrid har idag fjorton olika företag engagerade i denna business.

I Las Palmas har man för avsikt att ha 4 scootrar per 10.000 invånare,vilket i stort sett är i linje med Palma de Mallorca. Madrid har 30 och Sevilla 40…

Samtidigt är man tydliga från kommunen om att det handlar om ett försöksprojekt. Detta kommer att löpa över två år, varpå man senare kommer att göra en utvärdering av projektet.

Priserna är inte fastställda för tillfället då man först måste bestämma sig för vem som skall sköta projektet. Skulle kommunen själva ta på sig detta kan vi förvänta oss liknande priser som när man hyr cykel. Lite dyrare ser det ut att kunna bli om privata intressen skall sköta uthyrningen.
(Canarias7)

Elscooter Las Palmas