För tredje året i rad ökar folkmängden i huvudstaden på Gran Canaria. Vid utgången av år 2020 uppgick befolkningen i Las Palmas till 381.223 personer.

Ökningen från året innan är 0,3% eller 1.298 personer. Under 2018 var ökningen 0,2% och under 2019 uppgick den till 0,3% också.

Kvinnorna dominerar i staden. Totalt finns det 197.318 kvinnor och 183.905 män i staden. Mer än hälften av befolkningen är mellan 30 till 69 år gamla. De åldersgrupper som ökar mest är emellertid 15-24 år, 55-79 år och 85 till 99 år.

Italienarna representerar den största gruppen utlänningar i staden. Totalt bor det 3.730 italienare där. Det innebär cirka 12,5% av det totala antalet på 30.000 utlänningar. Kineserna har fått ge upp andraplatsen till fördel för folk från Colombia.

Folkmängden är därmed ungefär densamma som år 2008 då den uppgick till 381.123 personer.

Som mest bodde det 383.343 personer i huvudstaden. Året var 2011.
(La Provincia)

Las Palmas stad