Januari 2021 går till historien som den sämsta av januarimånader i den modernare historien. Flygplatsena på Kanarieöarna registrerade totalt mindre än 700.000 resenärer, vilket skall jämföras med exemepelvis fjolåret då 3,6 miljoner resenärer besökte flygplatserna.

Janurai iår utmärker sig också då de flesta resenärerna kom från de regionala flygningarna mellan öarna. Därefter kom resenärer från fastlandet, och först på sista plats de internationella resenärerna.

Mindre än 500 flygningar per vecka registrerades under januari medan det var mer än 2.000 per vecka under 2019. Årets flygningar hade dessutom en väldigt låg beläggning.

Detta speglar sig direkt i beläggningen på öarnas hotell förstås. På de få anläggningar som fortfarande är öppna, hamnade beläggningen i januari på mellan 5-10%.

Både Tyskland och Storbritannien har dessutom skärpt restriktionerna nyligen, varför februari med all sannolikhet kommer att bli ungefär som januari.

Gran Canarias flygplats var den som hade flest resenärer under månaden. Totalt handlade deet om 235.000 personer jämfört med 1,1 miljon under 2019.

På Tenerife skedde det ovanliga att den ”lilla” flygplatsen i nord hade fler resenärer (138.000) än huvudflygplatsen på syd (98.000 resenärer). Detta orsakat av att de flersta regionala och nationella flygningar landar på Los Rodeos utanför huvudstaden Santa Cruz.

Övriga kanariska flygplatser registrerade motsvarande minskningar av trafik och passagerare.

För Spanien som helhet handlade det om 2.814.424 resenärer i januari, vilkat var en minskning med 83,4% jämfört med i fjol. Av dessa var bara 1.236.326 passagerare ombord på internationella flygningar.
(Canarias7)

Flygplatsen Los Rodeos på Tenerife

Flygplatsen Los Rodeos