Den kanariska regeringen upplever klara brister i den lagstiftning som handlar om omhändertagande av minderåriga. Den nuvarande lagstiftningen handlar i grunden om de som föds och växer upp i varje region och därför blir denna regionens ansvar. Annorlunda blir det när man tar hänsyn till den mycket kraftiga invandring av flyktingar som Kanarieöarna har upplevt.

Enligt öarnas president, Angel Victor Torres, är det omöjligt för Kanarieöarna ensamma att se till att de ankommande minderåriga, som hela tiden blir fler, får det omhändertagande som de bör få.

Just nu finns omkring 2.600 minderåriga flyktingar på öarna. Detta gör att alla omhändertagningscenters är överfulla och de ekonomiska resurserna är på bristningsgränsen. Presidenten understryker att öarnas ekonomiska kapacitet är begränsad och otillräcklig.

Därför ber Kanarieöarna om ett medansvar från såväl övriga spanska regioner som från andra europeiska länder. Tillsammans med organisationen ”Save the Childrens” chef, Andres Conde, har de för avsikt att ta upp detta tema vid kommande framträdanden i såväl den spanska senaten som i det europeiska parlamentet.

När det gäller överföring av minderåriga till andra regioner i landet är presidenten medveten om att det kräver en omfattande ändring av nuvarande regler, men samtidigt så påpekar han att några regioner, såsom Castilla y Leon, Baskien och Rioja redan har kommit med svar. Omkring 120 minderåriga är klara för resan till fastlandet, en siffra som man tror kan komma upp i 200. Oavsett vilken, så är dessa siffror på tok för låga.
(Canarias7)

Minderåriga