Den ekonomiska krisen under pandemin har inte gjort det lättare för människor att klara sig. Ett tecken på detta är ökningen av antalet uteliggare som registrerats i huvudstaden Las Palmas. Efter en undersökning gjord av kommunen visar det sig att i nuläget övernattar 88 personer per natt på gator och torg i staden. Av dessa är 83 män och resten kvinnor.

Detta trots att man lyckades minska antalet kraftigt efter de värsta restriktionerna under förra våren. Man säger att 120 personer då valde att ansluta sig till de omhändertagningsplatser som finns avsatta för detta ändamål.

De sociala myndigheterna gör idag tre runder på morgnarna och en runda på eftermiddagen för att assistera uteliggarna. För tillfället håller man på att utöka detta med ytterligare två personer för att klara av assistens även nattetid.

Under januari serverades nästan 5.700 frukostar till behövande i staden. Det innebär runt 183 personer per dag. Här kan man avläsa en klar ökning. Bland männen var ökningen 103% eller 241 personer och bland kvinnorna 40% eller 21 personer. Totalt är det idag 547 personer som är beroende av kommunens assistens för att få mat i magen. Detta en ökning från 285 personer.

Ytterligare 3.501 får idag hjälp i sina hem när det gäller mat. Detta är emellertid en minimal minskning från året innan.
(Canarias7)

Uteliggare