Hälsomyndigheterna meddelade under tisdagen att man vaccinerat 29.047 personer på Kanarieöarna. Dessa har mottagit bägge sina doser. Man har också hittills använt drygt 85.000 av de lite mer än 91.000 doser som man fått tillsänt.

I hela Spanien har cirka 840.000 personer vaccinerats klart, det vill säga med bägge doserna givna. Landet har hittills mottagit drygt 2,4 miljoner doser varav nästan 90% har använts.

Siffrorna gäller från starten den 27 december till den 5 februari.

Bland de större regionerna i landet meddelas det att Madrid har vaccinerat 283.000 doser av de 320.000 man mottagit och Katalonien (Barcelona) 329.000 av totalt mottagna 392.000.

Glädjande är att de negativa reaktionerna på vaccinationerna har varit väldigt liten. När landet hade givit drygt 1,1 miljoner doser hade endast 1.555 rapporterr inkommit om någon form av negativ reaktion. Det vill säga endast 015%. Ingen av dessa negativa reaktionerna var dessutom något att oroa sig för.

Det handlar om feber och ömhet i området där sprutan satts. Eller så handlar det i vissa fall om lite yrsen eller diarre.

Enligt specialisterna är det precis samma negativa symtom som man upplever varje år när man delar ut det ”vanliga” vaccinet mot den årligt återkommande influensan
(Canarias7)

Las Canteras i oväder