Det har blivit billigare att hyra sin bostad på Kanarieöarna. Sedan början på 2020 har priserna i genomsnitt sjunkit med drygt 10%.

Den typiska lägenheten som hyrs ut på Kanarieöarna är 83 kvadratmeter stor och kostar 806 euros per månad i hyra. Det är ungefär hälften av vad det kostar att hyra en bostad i Madrid. Men trots det så var, i början av 2020, Kanarieöarna den åttonde dyraste regionen i Spanien när det gällde bostadshyra.

I Spanien som helhet är den typiska lägenheten 107 kvadratmeter stor och man betalar i genomsnitt 975 euros i hyra. När det gäller priserna för hela landet så har de även sjunkit där, även om fallet är mindre. Enligt ”pisos.com” har priserna sjunkit med knappt 2% sedan januari 2020.

En av anledningarna till prisfallet är avsaknaden av turister. Väldigt många lägenheter som var avsedda för uthyrningsmarknaden för turister – airbnb och liknande – har, på grund av bristen på utländska turister, återgått till den inhemska hyresmarknaden. Den ansvarige på pisos.com konstaterar att det är omöjligt för den nationella marknaden att absorbera detta jättetillskott till marknaden – åtminstone på kort sikt.

Sedan december har hyrespriserna i Las Palmas provinsen sjunkit ed 2,68% och i Tenerife provinsen med 1,36%. Detta tyder på att priserna fortfarande är på väg ner – förmodligen fram till dess att resandet återupptas i Europa.
(La Provincia)

Alquiler