ERTE (expendiente de regulacion temporal) är ordet som verkligen satt sig fast hos spanjorerna under det senaste året. Denna permitteringsform användes endast sporadiskt fram till coronavirusets utbrott. Men då ändrades det hela.

När Spanien stängde ner ökade antal personer och företag som användes sig av ERTE. Till den grad, att under april månad 2020 användas av 3,6 miljoner människor.

Därefter påbörjades en lovande återhämtning som pågick fram till september månad. Då var ”endast” 706.340 personer anmälda i detta, tillfälliga, permitteringssystem.

Sedan dess har emellertid siffran återigen ökat. Vid januari månads utgång var cirka 739.000 personer anmälda i någon av de kategorier som växt fram inom ERTE’n.

Vid studier av dessa siffror framgår också tydligt hur denna coronakris slagit mot de olika yrkessektorerna. Turismen, Spaniens främsta inkomstkälla, har givetvis drabbats allra hårdast. Räknat med hotell, restauranger, resebyråer och personal anställd av flygbolag, så representerar dessa turistgrupper hela 53% av det totala antalet. Och då har man inte räknat med de sektorer som i sin tur är beroende av turismen – taxi, buss, tvätterier, etcetera.

ERTE beslutades av den spanska regeringen samtidigt som nedstängning påbörjades i mars i fjol. Till att börja vad den menad att pågå fram till slutet av juni. Men i och med att pandemin i högsta grad fortsatte att vara aggressiv så förlängdes ERTE’n. Först till 30 september, sedan till 31 januari och nu senast till 31 maj iår.

De anställda som hamnat i ERTE får ut 70% av sin grundlön från staten.

De regioner i Spanien som har flest personer i detta permitteringsstöd är således också de regioner som är mest riktade mot turismen.

Kanarieöarna har exempelvis 13,7%, eller 84.403 personer, av den aktiva delen av befolkningen i ERTE. Balearerna (Mallorca, Menorca etc) kommer på andra plats med 11,4% av sin aktiva befolkning i ERTE (drygt 35.000 personer).

Murcia och Extremadura hamnar i andra änden av skalan med endast dryga 3% av sin befolkning i ERTE.
(Preferente)

Städerska