Det är inte lätt att avgöra huruvida en person är minderårig eller ej. Det har myndigheterna på Kanarieöarna blivit varse efter höstens kraftiga ankomst av flyktingar.

De flyktingar som är minderåriga skall tas omhand av de kanariska myndigheterna och skall inte utvisas ur landet. Tvärtom med de vuxna. De kommer i de flesta fallen att återföras till sina hemländer.

Men då väldigt många av flyktingarna kommer papperslösa, är det inte lätt att veta om de är under eller över 18 år.

I skrivande stund finns 2.652 flyktingar som vid ankomst till öarna hävdar att de är minderåriga. De flesta är förmodligen också det.

Men en åldersbestämning måste genomföras hos alla. För även om man är minderårig så krävs en åldersbestämning för att avgöra skolgång, sjukvård med mera.

Fortfarande återstår drygt 2.000 tester att genomföra innan alla de ankommande ”minderåriga” är åldersbestämda. Av dessa säger sig myndigheterna framför allt tvivla på ungefär 300 som de misstänker är betydligt äldre. Dessa anser man förmodligen vara äldre än 25 år. Ja, enligt artikeln i tidningen La Provincia så tror man att några till och med är äldre än både 30 och 40 år…

Dessutom finns bland de drygt 2.000 personerna ytterligare ungefär 300 som man misstänker kan ligga på gränsen mellan minderårig och vuxen.

Kontrollerna på, framför allt, Gran Canaria har försenats. Dels på grund av det stora antalet flyktingar som ankom under hösten. Men också på grund av pandemin och på grund av byråkratin som kräver mycket administrativt arbete innan dessa tester kan genomföras.

Nu har man dock kommit överens med hälsovården att genomföra ett hundratal tester per vecka för att på så sätt beta av den långa kön som bildats.
(La Provincia)

Minderåriga