Myndigheterna i Las Palmas strävar efter att befolkningen skall respektera de restriktioner som det beslutas om. Alla – eller i alla fall de flesta – är klart överens om att detta skall till för att hålla virusspridningen i schack.

Ansvarig person inom kommunen i Las Palmas berömmer det enastående jobb som polisen gör att för att invånarna skall respektera normerna. Samtidigt berömmer han befolkningen som till den allra största delen respektera restriktionerna.

Men det finns undantag, förstås.

Sedan den 23 december har polisen i huvudstaden skrivit ut 886 böter till människor som inte respekterat utegångsförbudet som till att börja med gällde från 23.00 och senare från 22.00. Utegångsförbudet gäller sedan till 06.00.

Sedan i juli månad, då det började bli obligatoriskt att bära ansiktsmask har nästan 18.000 böter skrivits ut till personer som inte respekterat dessa normer.

Till sist har 683 personer bötfällts för att inte respektera förbudet att förtära alkohol på allmän plats. Det handlar om så kallade ”botellones”, det vill säga oftast yngre personer som träffas och har sin egna fest på allmän plats.

Än en gång uppmanas hela befolkningen att respektera restriktionerna då det är det klart bästa och enklaste sättet att få stopp på smittspridningen.

Böter mot restriktioner kostar allt från 100 euros till 60.000 euros.
(La Provincia)

Poliser kontrollerar