Flyktingar som tas omhand på centret ”Colegio Leon” i Las Palmas har påbörjat en hungerstrejk för att få till stånd möjligheter att resa vidare från Gran Canaria till Europa.

Till att börja med är strejken beräknad att pågå under 24 timmar, men de strejkande menar att de är beredda att fortsätta till de vår sin vilja igenom.

De tillägger att det inte bara är begränsningen i rörllighet de protesterar mot, utan också den mobbing och rasism de utsätts för.

Enligt flyktingarna så blir de ofta förolämpade och slagna när de lämnar centret.

Vi har kommit för att jobba, för att förbättra vår ekonomi och för att hjälpa den europeiska ekonomin, säger gruppen i en skrivelse som förklarar strejken.

De vänder sig också till de marockanska myndigheterna och till kungen i Marocko för att de skall påverka de spanska myndigheterna att respektera deras rättigheter som flyktingar och som marockaner.

Under de senaste dagarna har några av flyktingarna blivit antastade när de lämnat centret. Enligt organisationen som driver ”Colegio Leon” gäller det 7 personer under de senaste 5 dagarna. Detta har gjort att polisen bett flyktingarna att hålla sig inne på centret tills vidare.

Poliskåren Guardia Civil upplöste en annan demonstration som föregick i Puerto Rico under lördagen. Demonstrationen saknade tillstånd för sitt genomförande.

Cirka 30 personer deltog i denna koncentration och på deras plakat gick att läsa ”Vi vill ha en lösning för oss flyktingar. Vi vill inte flyttas till Tenerife eller tillbaka till Marocko. Vi vill resa till Madrid eller Barcelona”. Upplösningen skedde under ordnade former utan några som helst våldsamheter.
(La Provincia)

Protester bland Immigranter