Skall egentligen skrivas #stopculebrareal, är projektet som går ut på att begränsa den amerikanska snokens utbredning på Gran Canaria.

Fram till 1998 var Gran Canaria en ormfri ö. Men någon, eller några, släppte med all sannolikhet ut ett antal av denna sortens orm efter att tidigare ha haft den som husdjur… Sedan dess har förökningen av snokarna inte gått att stoppa. Redan år 2007 konstaterades det att arten har kommit för att stanna och att man inte kommer att kunna utrota den.

Men kraftiga insatser görs för att hålla stammen begränsad. Dels för att undvika en okontrollerad tillväxt, men också för att skydda den lokala faunan, eftersom snoken här inte har några naturliga fiender.

Under år 2020 omhändertogs 1.990 ormar av de personer som uteslutande jobbar med denna syssla. Det handlar då om nästan 1.000 fler ormar än året innan. Detta då man under den mest aktiva delen av året tillsatte en ordentlig mängd med extra personal.

De flesta fångas av detta ”ormfångargäng” själva, men allmänheten bidrar stort till att finna djuren. Under fjolåret stod tips från allmänheten för hela 41% av de omhändertagna djuren.

Sedan starten på detta projekt har 9.134 ormar omhändertagits…

Ser du en amerikansk snok, som inte är giftig, uppmanas du att kontakta de som jobbar med infångandet av ormar. Du når dem på telefon 112 (nödtelefonen) eller 608 098 296
(Canarias7)

Tidigare artiklar om detta: snok

amerikansk snok