Hälsomyndigheterna på Kanarieöarna menar att de kan ha 70% av befolkningen äldre än 16 år vaccinerade under sommaren. Detta, förutsatt att vaccinleveranserna håller måttet och ankommer i de mängder som finns planerat.

Myndigheterna jobbar efter två olika scenarier. Det första är att man, från april månad, skall kunna vaccinera 25.000 personer per dag. I detta fall skulle målet om 70% uppnås efter 128 dagar. Men avsikten är att vaccinera 30.000 personer om dagen, och då klarar man av det uppställda målet på 111 dagar.

Från och med april menar myndigheterna att vaccin enligt planen skall finnas i tillräckliga mängder för att börja massvaccinera på riktigt. Idrottshallar, konferens och mässanläggningar håller på att ställas iordning för att skapa förutsättningarna för snabba och effektiva vaccineringar.

Vid sidan av det allmäna sjukvårdsväsendet kommer privata institutioner, kommunder, stora företag med flera att deltag i vaccinationen.

Öns president instämmer i hälsomyndighetens uttalande och menar att målet om 70% vaccinerade till sommaren är fullt möjligt. Vidare framhöll han att sviterna efter jul, nyår och trettondagshelgerna nu verkar vara kontrollerade och smittspridningen på väg att avta. Detta samtidigt som öarna presenterar de lägsta smittsiffrorna i hela Europa. Men han manar till fortsatt försiktighet och påminner om att myndigheterna ännu inte sänkt de restriktionskrav som infördes under januari. Åtminstone en vecka till får vi leva med dem.
(Canarias7)

Vaccinering