Den kanariska regeringen har beslutat att hjälpa krisande företagare med ytterligare 400 miljoner euros. Detta innebär, enligt öarnas president, att Kanarieöarna blir den region där mest hjälp ges till företagarna.

Av de 400 miljonerna är 240 miljoner ett uppskov när det gäller att betala olika typer av skatter. Uppskovet är för närvarande satt till 6 månader.

Resterande 160 miljoner skall fördelas på drygt 16.000 företag på öarna som klassificerat sig till denna hjälp.

Det gäller framför allt hjälp till barer, gym, spelhallar och till handeln. Men viss del kommer också att hjälpa hotellen med att betala den omdiskuterade fastighetsskatten. Omdiskuterad i nuläget, då de flesta hotellägarna anser att man inte borde behöva betala en fastighetsskatt när fastigheten inte kan användas.

Från myndigheternas sida har man finansieringen klar, även om man kommer att tidigarelägga utbetalningen till företagen. Glappet mellan utbetalning och inkommande medel kommer att lånefinansieras.

Enligt presidenten är det av högsta vikt att denna hjälp kommer ut till företagen så snabbt som möjligt. Han förklarar också att hjälpen inte på något sätt kan täcka upp för de förluster som gjorts i företagen – så mycket pengar finns helt enkelt inte..
(Canarias7)

Kanariska regeringen