Inför torsdagen ser vädret ut att slå om kraftigt. Kyla, nederbörd och vindar förväntas drabba stora delar av ö-gruppen, framför allt öarna med de högsta bergen.

Temperaturerna beräknas falla med så mycket som 12 grader under torsdagen. Detta gäller i de lite högre regionerna på öarna.

Snö beräknas falla på öarna La Palma och Tenerife under torsdagen, då snögränsen sätts till 2.000 meters höjd. Under fredagen kan denna gräns troligtvis sänkas till 1.500 – 1.600 meters höjd, vilket skulle innebära att Gran Canarias högsta delar kan få sin första snö denna vinter.

I övrigt beräknas temperaturerna på de södra delarna av ön, och vid kusten, uppgå till cirka 20 grader. Bara hälften när man kommer en bit upp i bergen.

Men det räcker inte med bara kyla. Framför allt de norra delarna av de mer kuperade öarna kommer med stor sannolikhet också att utsättas för kraftig nederbörd. Nederbörden börjar lite försiktigt men tilltar i styrka under hela dagen. På torsdags kväll och fredagens morgon beräknas regnet ha nått de norra delarna av Gran Canaria.

Vindarna, som blir ostliga eller nordostliga, är till att börja med svaga, men även de tilltar i styrka. Under eftermiddagen och kvällen kan vindbyarna uppnå mycket kraftiga nivåer.

Ovädret denna gång beräknas avta under lördagen, då temperaturerna också kommer att stiga.
(Canarias7)

Snö Cruz de Tejeda

Snö vid Tejeda förra året, denna vinter har inte Gran Canaria haft snö på sina toppar ännu.