Under januari månad ankom 2.077 flyktingar till Kanarieöarna. Dessa kom ombord på 55 olika båtar, eller ”pateras” och ”cayucos” som de kallas.

Antalet överstiger fjolårets januari månad med 188%.

Under samma månad minskade antalet flyktingar som ankom till lfastandet och Spaniens andra ö-grupp, Balearerna (Mallorca, Menorca, Ibiza etc). Minskningen blev drygt 30% efter att 779 flyktingar kommit denna vägen. Under fjolårets januari var siffran 1.114.

Totalt sett har antalet flyktingar till Spanien som helhet ökat med 35,6% under januari. Då är flyktingar som ankommit med båt eller via landsväg medräknade.

Till den spanska staden Ceuta på Nordafrikas norra kust ankom 35 flyktingar sjövägen och 135 som korsade gränsen. Den andra spanska staden på Afrikas norra kust, Melilla mottog inga flyktingar sjövägen under januari, men 188 personer korsade gränsen.

Trots denna ökning av flyktingar så menar inrikesministeriet i Madrid att tendensen under de senare delen av januari har varit färre ankommande flyktingar.
(La Provincia)

Flyktingar sitter