Presidenten för företagarföreningarna på Kanarieöarna, Agustin Manrique de Lara, förklarade in en intervju att öarna är betydligt mer utsatta för problemen som orsakats av Covid-19 än andra regioner i Spanien. Detta beror inte på att man hanterat virusproblemet vare sig sämre eller bättre på Kanarieöarna. Snarare är det ett resultat av att öarnas ekonomi är så oerhört koncentrerad till servicesektorn, där turismen givetvis spelar en mycket stor roll.

Företagarföreningarna följer skillnaderna mellan ö-gruppen och fastlandet på fem olika punkter. På samtliga kommer Kanarieöarna ut betydligt sämre.

Det gäller de minskade intäkterna, där Kanarieöarna backat 19,8% mot fastlandets 9% under 2020. Förmågan att skapa omsättning faller 19,5% på öarna mot 11,3% på fastlandet. Antalet inskrivna i seguridad social – landets socialförsäkring – sjönk på öarna med 5,1% mot endast 1,9% för övriga landet. Arbetslösheten är för närvarande 16,26% för det spanska fastlandet och 25,4% för Kanarieöarna. I dessa siffrorna är inte permitteringssiffrorna inräknade, vilka är 10,2% på öarna och 4% för övriga Spanien.

Med dessa jämförelsetal försöker företagarföreningarna framföra sitt tydliga budskap till regeringen i Madrid. Akut hjälp är ett absolut måste. Presidenten betonar att de regionala myndigheterna har gjort mycket, vilket uppskattas. Dock har den regionala regeringen inte tillräckliga muskler för att hantera det tapp som råder i ekonomin på Kanarieöarna.

Turistsektorn på öarna uppges ha förlorat 16.000 miljoner euros under fjolåret…
(Canarias7)

Agustin Manrique de Lara