Under söndagen ankom ytterligare 52.000 doser vaccin från det amerikanska laboratoriet Moderna. Dessa doser är nu certifierade i landet och kommer att distribueras till de olika regionerna under måndagen och tisdagen. Dessa 52.000 doser är den andra leveransen från Moderna. Det första ankom den 12 januari och bestod av 37.500 doser.

Antalet vaccindoser från Moderna skall öka under februari månad och innan månaden är slut skall leveranserna uppgå till 600.000 doser.

Modernas vaccin tas också i två omgångar, precis som vaccinet från BioNTech Pfizer.

Från det senare laboratoriet förväntas leveranser på ungefär 1.800.000 doser under februari månad.

Till dessa volymer får man också lägga till de leveranser som nu kommer att komma från Astra Zeneca och som beräknas komma igång inom kort, efter att EU godkänt vaccinet.
(Canarias7)

Vaccinflaska