Fastighetsmarknaden på Kanarieöarna har klarat sig bättre än väntat under det första året av Coronaviruset.

Under året har uthyrningsmarknaden normaliserat sig något. För att, för ett år sedan, lidit kraftigt av ett underutbud, så har viruskrisen gjort att många lägenheter som tidigare hyrts ut till turister, återvänt till hyresmarknaden. Ungefär 7.000 lägenheter på öarna har återgått till normal uthyrning under det senaste året.

De tillfrågade fastighetsmäklarna menar att de flesta fall där hyrestagare fått ekonomiska problem har kunnat lösas genom att ägarna till fastigheterna gått med på satt sänka priset på hyran under en period. Eller gått med på att utsätta betalningen under en tid.

Redan innan coronautbrottet såg man en sjunkande tendens på uthyrningsmarknaden, och det är snarast denna tendens som fortsatt. Priserna har pressats något och ligger idag ungefär 10% lägre än för ett år sedan – beroende på typ av lägenhet och läge.

Värre är det för uthyrningen av affärslokaler, där den nya ekonomiska situationen satt sin tydliga prägel. Många lokaler har lämnats tillbaka till ägarna och efterfrågan är för tillfället mycket liten.

Försäljningen av lägenheter har sjunkit på Kanarieöarna. Minskningen uppgår till ungefär 22%, då antalet försäljningar fram till november månad 2020 uppgick till 15.400, att jämföras mot året innan då nästan 20.000 boenden såldes. En mycket stor del av denna minskning utgörs av försäljningar till utländska köpare, en grupp som normalt utgör ca. 30% av investerarna.

Under 2021 förväntar man sig att marknaden återhämtar sig och återgår till mer eller mindre normala siffror. Priserna på lägenheter som sålts har sjunkit ungefär 6%. Men även här beror det mycket på både kvalitet och läge. På intressanta lägen har priserna överhuvudtaget inte rört sig.(Canarias7)

Mäklare