Under fjolårets första hälft var Kanarieöarna den region som noterade den näst största befolkningsökning i Spanien. Totalt ökade befolkningen i 11 regioner i landet och minskade i sex. Dessutom minskade befolkningen i de två städerna på Afrikas norra kust, Ceuta och Melilla.

Befolkningen på Kanarieöarna ökade med 0,33% under de första sex månaderna 2020. Endast Balearerna (Mallorca, Menorca, Ibiza etc) ökade mer. Där var ökningen 0,37%.

För Kanarieöarna innebar ökningen i reella tal 7.488 personer. Ökningen beror endast på invandring till öarna från andra länder. Den totala, internationella invandringen, uppgick till 9.675 personer.

Antalet döda översteg antalet födda med 1.925 personer. Dessutom flyttade flera kanarier från öarna än personer från andra spanska regioner till Kanarieöarna.

Per den 30 juni 2020 bodde det totalt 2.244.480 personer på öarna.

Den tredje största tillväxten hade Murcia regionen, med 0,28%. Minskningen var störst y regionerna Castilla y Leon (0,42%), Asturias (-0,34%) och i Extremadura (0,25%).
(Canarias7)

Las Canteras i oväder