Det är texten på många av plakaterna som de demonstrerande ägarna av gym och idrottsanläggningar bar med sig vid torsdagens manifestation i Las Palmas.

”Fysisk aktivitet är lika med hälsa” fördes också fram som en påminnelse om att träning inte borde vara ansett som en fritidssysselsättning utan som främjande för hälsan och därmed viktig.

De cirka 500 demonstranterna representerade mer än 100 gym och idrottsanläggningar. Man tycker att reglerna som kräver att gym och liknande måste vara stängda så länge ön befinner sig i kategori 3, slår lite snett. Samtidigt som människor berövas sin rättighet till träning så får vadslagningslokaler och kasinon hålla öppet, något som man inte helt kan förstå.

De fåtal gym och idrottsanläggningar som har delar av sin aktivitet utomhus får fortsätta att ha öppet, men totalt sett är detta bara ett litet antal.

Demonstranterna hade också preparerat en dossier där det klart framgår vilka mått man vidtagit vid de olika restriktionsnivårerna. Självklart hade man där tagit med användandet av ansiktsmask, minimiavstånd mellan personer, desinfektion av händer, ytor och maskiner liksom max antal personer per lokal.

Risken är överhängande att ett flertal installationer kommer att tvingas stänga för gott om inte myndigheterna ändrar på de regler som gäller. Dessutom, påpekar man, har man utlovat ekonomisk hjälp, något som låter väldigt bra, men som ännu inte blivit verklighet.
(Canarias7)

GYm protesterar