Vartefter alternativa centers för omhändertagande av flyktingar färdigställs, så fortsätter man att tömma de hotell och lägenheter som fortfarande har flyktingar boende. Flera av de inbegripna parterna säger sig tro på centralregeringens uttalande om att hotell och lägenheter kan vara helt tömda i mitten av februari.

Samtidigt har säkerheten höjts i både kommunen San Bartolome de Tirajana som i Mogan. Detta för att undvika bråk mellan en liten del av flyktingarna och övrig befolkning.

Enligt Röda Korset är det 72 personer som på grund av sitt beteende blivit avvisade från de omhändertagningscenters som finns. Ytterligare ett tjugotal har på eget bevåg valt att lämna dem.

Enligt uppgift har polisen kontroll på dessa, som nu kommer att spåras upp och tas omhand innan de blir utvisade som prioriterad grupp.

Från centralregeringens håll säger man att man för tillfället bara förfogar över relativt små möjligheter för att utvisa de som inte sköter sig, men att man med tiden kommer att kunna öka antalet.
(Canarias7)

Flyktingläger