Statistiken för de första sex månaderna 2020 är klar – och tydlig. Allt fler personer avled, färre föddes och antalet bröllop minskade kraftigt.

När det gäller Kanarieöarna så minskade antalet bröllop under de sex första månaderna 2020 med nästan 52%. Under perioden 2019 genomfördes 3.241 bröllop mot endast 1.562 under 2020.

Antalet dödsfall ökade också. Under de första sex månaderna 2019 dog 8.338 personer. Samma siffra för 2020 var 8.428 personer.

Och till slut föddes det färre barn. Under första halvåret 2020 föddes 6.503 barn vilket kan jämföras med 6.732.

Ser vi på hela landet så föddes 4,2% färre barn medan antalet dödsfall ökande med 19,6%. Skillnaden mellan antalet dödsfall och antalet nyfödda uppvisade ett negativt tal på 94.326 personer.

Att det föds färre barn är ingen nyhet, utan konfirmerar endast trenden som pågått en längre tid. År 2014 var senaste året då antalet födslar var högre än dösfallen.

Även på nationell nivå minskade antalet bröllop kraftigt. Under första halvåret 2020 gifte sig 28.327 par, vilket var en minskning från året innan med 60,8%.
(La Provincia)

Mindre brölopp