Den spanska storbanken BBVA har precis presenterat en studie där man pekar på att Spaniens två ö-grupper kommer att vara de som tar täten när återhämtningen påbörjas. Samtidigt är det samma två regioner som varit mest utsatta under Coronakrisen. Kanarieöarnas bruttointäkt har under 2020 fallit med 15% och Balearernas (Mallorca, Ibiza, Menorca etc) med 17,5%.

Enligt BBVA Research kommer Kanarieöarnas ekonomi att växa med 8,1% under 2021, framför allt beroende på en återhämtning inom turismen under årets andra hälft. Enligt studien kommer öarna inte att ha någon större vinter och vårsäsong, men kommer att få en ökning under årets sista sex månader. Samtidigt lägger man till att detta förutsätter en vaccinering som är snabb, effektiv och omfattande. Balearena kommer, enligt studien, att växa med 10,3%. Genomsnittet för Spanien uppskattas till 5,5% vilket är en nedskrivning med 0,5% från senaste studien och förändringen hänvisas till den tredje vågen av viruset, restriktioner inom många sektorer, ovädret Filomena och en lägre tillväxt inom EU som hämmar exporten.

Under 2022 förstärks återhämtningen för såväl Kanarieöarna som för Balearerna. Här spelar turismen än en gång en stor roll, men ökningen gäller även icke turistrelaterade sektorer.

Investeringarna beräknas också öka, inte minst på grund av allt stöd som sänds från EU. Till sist räknar BBVA med att efterfrågan generellt ökar under 2022.

Under 2022 beräknas Balearernas ekonomi öka med 11% medan den kanariska ökar med 9,6%.

Man räknar med att turismen normaliseras under 2022 även om man inte kommer att komma upp till samma nivåer som före pandemin. Främst kommer 4 regioner i Spanien att dra nytta av turismens återhämtning. Det är vid sidan av Balearerna och Kanarieöarna också Katalonien (Barcelona) och Andalucia (Solkusten m.m). Dessa 4 områden koncentrerar hela 63% av hela landets hotellbäddar.
(Canarias7)

Mynt staplade