Precis som i resten av EU påbörjades vaccineringen mot Covid -19 för snart en månad sedan i Spanien. Det dröjde några dagar innan vaccineringen tog fart, och när detta problem väl var avklarat så uppstod försenade vaccinleveranser och brist på lämpliga sprutor för att kunna utnyttja vaccinet maximalt.

Trots det har den spanska hälsokommissionen beslutat att fortsätta med de prioriteringar som man bestämde från start. Dessa innebär att de första grupperna som skall vaccineras är (fritt översatt).

  • Personer som vårdas i äldrevården samt deras skötare.
  • Sjukvårdspersonal som jobbar direkt med smittade.
  • Andra personer inom äldre och sjukvården som jobbar i ”första linjen”
  • Övrig personal inom sjuk och äldrevården. 
  • Personer som inte är inlagda någonstans, men som anses vara utsatta för stor risk.

Fortfarande saknas vaccin eller resurser för vaccinerinen, för att avsluta denna fas på många håll runt om i landet.

En nyhet i prioriteringen är att även tandläkare och dess personal bör vaccineras snarast. Detsamma gäller alla inom sjukvården som tvingas arbeta med patienter utan ansiktsmask i mer än 15 minuter.

När ovanstående grupper är färdigvaccinerade kommer turen till personer över 80 år. I Spanien finns det 2.850.000 personer i denna grupp, även om en del av dem redan kommer att ha fått sitt vaccin då de tillhört någon av de prioriterade grupperna.

Än så länge finns inga datum för när denna grupp kommer att börja vaccineras. Allt beror på tillgången på vaccin.
(La Provincia)

Uppdaterd situation på vaccinering i Spanien av de doser som redan leverarats: vaccinering

Vaccinering sjukpersonal