Turistchefen på de kanariska öarna, Yaiza Castilla, konstaterar att turismen på öarna hamnat i den sämsta tänkbara situationen. Sektorn har gått miste om hela sin vintersäsong, vilket också är årets högsäsong för turismen på Kanarieöarna. Men inte nog med det. Man kommer med all sannolikhet också att missa hela vårsäsongen, inkluderat påsken.

Yaiza Castilla

Turistchefen på de kanariska öarna, Yaiza Castilla, konstaterar att turismen på öarna hamnat i den sämsta tänkbara situationen. Sektorn har gått miste om hela sin vintersäsong, vilket också är årets högsäsong för turismen på Kanarieöarna. Men inte nog med det. Man kommer med all sannolikhet också att missa hela vårsäsongen, inkluderat påsken.

Hon försvarar inför den kanariska regeringen, direkta stödåtgärder till hela turistsektorn, med förklaringen att man kan inte starta på nytt, när turismen börjar komma igen, om maskineriet är förstört.

Yaiza Castilla föreslår därför dirkt stöd ”a fondo perdido”, det vill säga, kontantstöd som inte skall behöva betalas tillbaka. Stödet skall gå till de företag som tappat minst 25% av sin omsättning. Hjälpen skall riktas till att omfatta driftskostnader.

Kanarieöarna själva klarar inte att finansiera hela detta paketet, varför hon efterlyser stöd från centralregeringen i Madrid.

Samtidigt meddelar presidenten och vicepresidenten på Kanarieöarna, Angel Victor Torres och Roman Rodriguez, att de företag som drabbas att de hårda restriktionerna som införts, skall kompenseras ekonomiskt.

Totalt skall 165 miljoner euros åtsidosättas för de företag som direkt drabbats av nedstängningen och ytterligare drygt 235 miljoner till att senarelägga betalningar av skatter och andra avgifter till staten.

Regeringen arbetar också aktivt med kommunerna för att sänka eller ta bort skatter och avgifter, bland annat fastighetsskatten på turistinstallationer.
(Canarias7)

Solstolar