Den utdragna kris som Coronaviruset skapat, gör att internationella fonder nu tagit kontakt och söker billiga objekt runt om på öarna.

Den utdragna krisen har gjort att många hotellägare befinner sig i en mycket besvärlig situation ekonomiskt. Inte heller verkar det ljusna under de närmaste månaderna, trots att vaccineringen kommit igång. Snarare tvärtom. Efter jul och nyårshelgerna har beläggningen på hotellen sjunkit kraftigt och tvingat mängder av hotell och lägenheter att, återigen, stänga.

Detta har gjort att flera internationella investerare fått upp intresset för hotellmarknaden på Kanarieöarna. Och inte bara här. De är nu också aktiva på Balearerna (Mallorca etc.) och Costa del Sol, samt i storstäderna Barcelona och Madrid.

Tanken, enligt artikeln i Canarias7, är att köpa hotell som har ett fördelaktigt läge, billigt. Hotellet skall helst köpas fritt, det vill säga utan någon administration som sköter hotellet. På så vis avser man att köpa, samt hyra ut till en professionell administration, exempelvis en större hotellkedja. När så krisen är över och priserna stiger igen, väljer man att sälja.

Enligt tidningen är dessa investerare framför allt intresserade av hotell i första linjen vid havet. Man är beredd att betala upp till 90.000 euro per rum, något som skulle innebära en rabatt på upp emot 40% enligt källor till tidningen.

De mäkare som fått i uppgift att leta intressanta objekt säger sig inte ha några begränsningar i antalet hotell att köpa.
(Canarias7)

playa san Agustin