Regering, fack och företagarföreningar kom under gårdagen, tisdag, överens om en förlängning av de speciella permitteringsregler som gällt i landet sedan Coronavirusets utbrott för snart ett år sedan.

Den tidigare överenskommelsen hade som sista datum den 31 januari, men det hela förlängs nu till den 31 maj i år. I princip är det samma regler, utan större förändrings som gäller.

Den omdiskuterade regeln kring avskedandet av personal blev slutligen oförändrad, vilket innebär att företagarna inte kan avskeda någon under sex månader efter permitteringen utan att betala tillbaka allt stöd man fått för hela personalstyrkan – oavsett hur många personer man valde att göra sig av med.

Löntagarna fortsätter att få 70% av sin grundlön, vilket är samma procentsats som sedan förra våren.

Nytt blir att företagen inte behöver söka stödet på nytt för de som redan är permitterade. Dessa passerar till den nya perioden automatiskt.

Vidare inkluderar man en del nya sektorer i överenskommelsen. Exempelvis bussbolag och campingplatser kan nu också dra nytta av dessa permitteringsregler, något de inte kunnat tidigare.

Dessa speciella permitteringsregler som instiftades när Coronakrisen bröt ut, gällde från början bara fram till slutet av juni. Därefter har de förlängts i två omgångar. Först till den 30 september och därefter till den 31 januari.

En del sektorer, bland annat hotellföreningen på Tenerife, har tidigare begärt att man skulle godkänna dessa permitteringsregler ända fram till den 31 december iår.
(Canarias7, Dag&Natt)

MInistrar