Myndigheterna i Las Palmas har beslutat att göra allt för att hjälpa barer och restauranger under den period som kategori 3 restriktionerna pågår. Under denna period kan barer och restauranger endast servera utomhus på sina terrasser, där maximalt 50% av det ursprungliga antalet besökare får lov att vistas.

Därför ger man nu barer och restauranger möjlighet att söka om att få utnyttja trottoarer, gator och parkeringsplatser för att utvigda sina terrasser.

Noga understruket att detta endast gäller så länge restriktionerna för kategori 3 pågår.

Dessutom krävs det att tillräckliga avstånd ges till fotgängare och övrig trafik, samt att inte utfarter och dylikt förhindras.

De barer och restauranger som ansöker om detta måste också uppfylla de sanitära krav som ställs inom restriktionerna. Maximalt 4 personer per bord och minst 2 meter mellan borden. Stängning klockan 22.00.

Detta vid sidan om övriga krav om ansiktsmask och icke rökning med mera.

De som inte kan leva upp till dessa krav blir omgående fråntagna sina provisoriska tillstånd
(La Provincia)

Uteservering med människor