I ett försök att snabbt få bukt på den ökning av smittan som man sett den senaste tiden på Gran Canaria så höjer med ön från nivå 2 till nivå 3.

I och med det så byter Gran Canaria plats med Tenerife, som under en dryg månad varit i nivå 3, men som nu återgår till nivå 2 efter det att man fått hejd på smittspridningen.

Torres i talarstolen

Det är med erfarenheten från det som skedde på Tenerife som nivån nu höjs på Gran Canaria. Fortfarande är smittan generellt inte så hög på ön, men man ser tydliga liknelser i förloppet med det som skedde på Tenerife för en dryg månad sedan.

Beslutet kommer att träda i kraft i natt, natten mellan söndag och måndag, klockan 00.00 och de nya restriktionerna kommer att gälla under 14 dagar till att börja med.

Nivå 3 innebär bland annat att utegångsförbudet nattetid tidigareläggs och påbörjas nu klockan 22.00 och gäller till 06.00 dagen därpå. Undantag för de som jobbar, de som tar hand om sjuka eller de som måste till apotek etc.

Bara människor som bor ihop kan träffas, såväl privat som offentligt. Undantaget är på barer och restauranger där 4 personer kan samlas.

Restauranger och barer kommer att stänga klockan 22.00 och man får endast ta emot kunder utomhus. Undantaget här är hotellen, sjukhus och arbetsplatser. Take away är tillåtet både när det gäller att hämta mat som att få den hemkörd.

Fysisk aktivitet förbjuds inomhus. Utomhus är det ok så länge det gäller individuell träning och att man kan hålla åtminstone två meters avstånd.

Besök på sjukhusen ställs in om det inte gäller minderåriga som är inlagda. Här finns ytterligare undantag.

Äldrevården får också hårdare restriktioner. Bland annat får de äldre inte lämna vården och inte heller ta emot besök.

Kollektiva transportmedel får bara ha högst 50% av sin kapacitet fylld. Detta gäller även nivå 2.

Restriktioner gäller också inresa och utresa från ön. Detta gäller inte internationella turister. (Canarias7)

Folkmängd på gata