Kanarieöarna har ungefär 2 miljoner invånare. Av dessa beräknas idag ungefär 110.000 vara permitterade.

Statistiken haltar lite grann, då det finns gråzoner i de nya permitteringsreglerna beträffande vilka som är med i statistiken eller ej. De som blev permitterade redan när Coronaviruset bröt ut är basen i statistiken. Där finns idag – och sedan ett år tillbaka ungefär- cirka 80..000 personer.

Därefter finns en grupp som permitterades, återtogs till sitt arbete, och på det viset lite fram och tillbaka. Här finns också de som tidigare jobbade full tid, men som nu är åter i jobb på deltid eller helger etc. Resterande tiden är de permitterade. Denna grupp bedöms uppgå till 30.000 personer.

Nu sker en massiv stängning av hotell på grund av bristen på turister. Detta kommer att medföra att siffran stannar på denna nivå, eller stiger ytterligare.

Dessutom är det så att de få hotell som fortfarande har öppet, driver med ett minimum av personal, eftersom beläggningen bara uppgår till 10-15%.

Andra faktorer som riskerar att öka antalet permitteringar är risken för hårdare restriktioner på Gran Canaria. Detta skulle med all sannolikhet öka permitteringar från barer och restauranger.

Handeln lider oerhört. De realisationer som traditionellt genomförs i Spanien efter trettondagshelgen visar på ett mycket ljumt intresse. Detta efter att julhandeln var betydligt sämre än tidigare år. Även här är det troligt att permitteringsgraden ökar.

Och vid sidan av alla dessa permitteringar finns då en allmän arbetslöshet som uppgår till närmare 30%.
(Canarias7)

Tomma restauranger