Canarias50 är namnet på det senaste centret som öppnar för att ta emot flyktingar som idag finns på en del hotell på den södra delen av ön.

När centret öppnar idag, lördag, har det plats för 442 personer, men väl färdigbyggt kommer totalt 1.320 personer att rymmas här. Anläggningen ligger på ”la isleta” i Las Palmas, det vill säga vid det militärområde som ligger längst norr i staden.

Med detta öppnande kommer hotellen i syd att börja tömmas.

Nästa stora center som är på gång att öppna är också en gammal militärförläggning. Denna gång på Tenerife. Las Raices kommer att ha plats för 2.400 flyktingar när det står klart under våren. Redan nu söker man personal till centret, totalt 195 personer.

Ytterligare center finns planlagda och enligt regeringen i Madrid kommer man att bita av projekt för projekt till dess man har kapacitet att ta hand om den stora ström av flyktingar som ankom under hösten och förvintern i fjol.
(La Provincia)

Nytt läger