Grundstötningen av Fred Olsens färja ”Bentago Express” är på väg att lösa sig. Sedan några dagar, när färjan drogs loss från grundet, har den stabiliserats i hamnen. Under gårdagen kunde äntligen de 27 bilarna och 9 långtradarna köras av färjan, då slagsidan åt babord reducerats från 10% till knappt hälften.

Med dessa fordon på land igen lättade fartyget med 240 ton.

Under de kommande dagarna skall fartyget prepareras och sjösäkerheten fastställas. Sedan kommer fartyget att bogseras till hamnen i Las Palmas där nödvändiga reparationer kommer att verkställas.

De diesel utsläpp som förekommit har varit små. Man uppskattar att bara cirka 50 liter diesel läkt ut i havet. Av dessa har det allra mesta evaporerat. Återstår två fläckar som nu behandlas av myndigheterna. Stranden i själva hamnområdet har säkrats mot eventuella nya läckage, liksom området kring själva färjan.

Så fort bogseringen till Las Palmas kan påbörjas så kommer hamnen återigen att tas i bruk för Fred Olsens linje mellan Agaete till Santa Cruz på Tenerife. Under den dryga vecka som passerat sedan grundstötningen har trafiken gått från hamnen i Las Palmas.
(La Provincia)

Bentago Express