Minskningen av turismen på Kanarieöarna har vi skrivit mycket om. Kanske framför allt då öarna är så totalt beroende av turismen.

Och trots att vi hade två och en halv månad med ”normal” turism under 2020 så är siffrorna hemska när det gäller antalet ankommande personer till öarna under fjolåret.

Till de åtta flytplatserna som finns på ö-gruppen ankom under 2020 totalt 17 miljoner personer. Då skall vi inte glömma att flygtrafiken mellan öarna är stor. Liksom förbindelserna med fastlandet, framför allt Madrid och Barcelona.

Året innan, 2019, var antalet personer som landade på de åtta flygplatserna 45 miljoner… alltså en minskning med 28 miljoner från ett år till ett annat!

Värst utsatt blev Tenerifes södra flygplats, ”Reina Sofia”. Här minskade antalet resenärer från 11,1 miljoner under 2019 till 3.3 miljoner under 2020.

Lanzarotes flygplats minskade från 5,6 miljoner passagerare till 2,5 miljoner. Liknande tal gäller för Fuerteventuras flygplats där minskningen var 62% från 5,6 miljoner till 2,1 miljoner.

Gran Canarias flygplats minskade givetvis också kraftigt, men klarade sig procentuellt bättre än de andra ”stora öarna”. Flyplatsen tog emot 5,1 miljoner passagerare under 2020, att jämföras med 13,2 miljoner under 2019.

Tenerifes norra flygplats (Los Rodeos) klarade sig kanske bäst, om man bortser från de riktigt små öarnas flygplatser. Samtliga dessa upprätthåller mycket regionaltrafik och viss inrikestrafik,varför den internationella minskningen syns midre i talen.

Givetvis har allt detta gjort att hotellen står gapande tomma. Inte bara på Kanarieöarna utan i hela Spanien.

Den landsomspännande hotellorganisationen CEHAT uppskattar att endast 15% av alla hotell i landet är öppna. Och de som har öppet, jobbar för tillfället med en beläggningsgrad på ungefär 10%.

Därför har man bett regeringen om skattelättnader, framför allt skatter som, enligt organisationen, inte borde gälla när ett hotell står tomt. Som exempelvis sophämtning, fastighetsskatt, företagsskatter etc.

Än så länge har regeringen inte uttalat sig i saken.
(Canarias7)

Stranden