Allt verkar gå bra i de nya förhandlingarna om ett förlängt permitteringsstöd i Spanien. De inblandade parterna – regering, fack, och företagarföreningar – är i stort sett överens om att förlänga de tidigare reglerna för permitteringsstöd fram till den 31 maj i år.

Den nuvarande förlängningen löper ut den 31 januari och innan dess måste den förlängas eller läggas ner. Men allt tyder på att förlängning görs med, i första hand, fyra månader.

Arbetstagarna som är inkluderade i detta permitteringsstöd kommer fortsatt att få ut 70% av sin ordinarie lön.

En av de saker som företagarna vill förändra är det skydd mot avsked som finns inbakat i permitteringsskyddet. De företag som använder sig av det förbinder sig samtidig att inte säga upp personal under de kommande sex månaderna från den dag stödet slutar. Skulle företagen göra så trots allt får de betala tillbaka allt stöd de fått för all personal som utnyttjat permitteringsstödet. Företagarna anser att många företag måste kunna få strukturera om sina företag och sin personalstyrka och vill därför att detta ”avskedsskydd” görs per anställd. Det vill säga, om man säger upp en person som skall man bara vara tvungen att betala tillbaka det man fått för denna personen, inte för hela den del av styrkan som utnyttjat stödet.

Arbetsministern, Yolanda Diaz, säger emellertid definitivt nej till denna ändring.

Inte heller blir det några förändringar i vilka branscher som kan utnyttja detta stöd. Det blir exakt samma branscher som under tidigare förlängningar.

Denna typ av permitteringsstöd infördes i och med Coronavirusets utbrott under förra våren och har förlängts från 30 juni till 30 september och sedan igen från 30 september till den 31 januari.
(Canarias7)

Förhandlingsbordet