Enligt hälsochefen på Kanarieöarna, Blas Trujillo, så går vaccineringen på öarna enligt tidtabell. I slutet av veckan räknar man med att ha givit det första dosen till samtliga inom äldrevården, såväl skötare som äldre.

Under gårdagen påbörjade man vaccineringen av sjukhuspersonal, vilket man räknar tar cirka 10 dagar att genomföra – den första dosen.

Därefter kommer vaccineringen av personer över 90 år. Det finns 16.291 personer i denna gruppen på öarna. Därefter fortsätter man förmodligen med gruppen över 80 år, vilken representerar 90.000 kanarier.

Per idag hävdar hälsochefen att man givit cirka 60% av de vaccin man fått, vilket han betecknar som godkänt.

Ytterligare 1.000 sjuksköterskor beräknas vara skolade och klara inom kort för att kunna hjälpa till med vaccineringen, vilket, enligt sr. Trujillo, skulle innebära att man inte behöver ta in hjälp från de militära sjukhusen.

På frågan om en kommentar till presidentens uttalande om att 70% av befolkningen skulle kunna vara vaccinerad innan sommaren, svarar han att det helt och hållet beror på hur produktionen av vaccin framskrider och vilka försändelser man får av dem.

Han ser allvarligt på den något stigande smittrenden på framför allt Lanzarote och Gran Canaria. Skulle man göra bedömningen att ytterligare restriktioner kommer att behövas så kommer man att göra så. Den kraftiga utvecklingen av smittan på Tenerife har stoppats, men man är inte nöjd med nedgången av antalet fall, som man menar går för långsamt.

Den kanariska regeringen möts varje torsdag, bland annat för att följa upp smittan. 
(Canarias7)

Vaccinering