Färjan står där den står. Bärgningsmanskapet jobbar hårt med att finna lösningar, men för tillfället ser det ut att dröja.

Talespersoner från rederiet säger att de är relativt lugna och menar då att risken för att fartyget skall sjunka är mycket små. Detta framför allt då det står fast på ett 20 m bred plattform, vilket gör att räddningspersonalen kan arbeta förhållandevis lugnt.

När allt är över kommer fartyget att bogseras till hamnen i Las Palmas för reparationer. Men, som representanterna från företaget säger – detta tar åtminstone en vecka till.

Lufttankar på både styrbord och babord sida sägs vara skadade. Såvitt vi kan tolka av artikeln har skadorna uppstått dels på grund av grundstötningen, men också vid de olika försöken som gjorts för att dra loss fartyget.

Nu lägger man jättelika flytdyner runt fartyget, och man funderar också på att få bort det 30-tal fordon som finns ombord, plus övrig frakt.

Stränderna i Agaete är fortfarande stängda och nya prov tas var 48:e timme för att hålla kontroll på de dieselutsläpp som kommer från färjan. 
(Canarias7)

Färjan