Spanien, liksom de flesta länder, har delat upp vaccineringen mot Covid-19 i olika prioriteringsgrupper.

Först ut var äldrevården, samt de vårdare som arbetar där. Därefter kommer sjukhuspersonal, innan vaccinationen fortsätter hos befolkningen över 65 år.

Myndigheterna på Kanarieöarna rapporterar att de beräknar att avsluta den första prioriteringsgruppen nu på torsdag. 12.000 personer som vistas och vårdas inom äldrevården har vaccinerats.

På de midre öarna har vaccineringen av sjukhuspersonal redan påbörjats, då äldrevården redan är avklarad.

Under december månad utbildades totalt 655 sjuksköterskor för att kunna ge de nya vaccinen. Dessa har i sin tur, var och en, skaffat sig sina team som utbildats och som alltså nu är full gång med att vaccinera befolkningen på Kanarieöarna.

Presidenten på öarna är belåten med hur vaccinationen framskrider. Han menar att med denna takt, och den ökning som kan förväntas när fler vacciner är på plats, kommer att göra det möjligt att ha 70% av befolkningen på öarna vaccinerade till sommaren.
(Canarias7)

Vaccinering