Sedan Coronavirusets utbrott har företagen i Spanien haft tillgång till ett relativt generöst permitteringsstöd.

Det första stödet gällde fram till den första alarmperiodens slut, i slutet av juni. I sista minuten förlängdes detta, denna gång till sista september.

Än en gång var förhandlingarna mellan regering, fackföreningar och företagarföreningar sega, men slutligen förlängdes stödet ytterligare en gång. Nu till den 31 januari 2021.

Nu sätter sig parterna vid förhandlingsbordet igen för att komma fram till en tredje förlängning av stödet.

I utgångspunkten tycks alla parter överens om att stödet måste förlängas. Frågan är snarare hur länge och på vilket sätt.

Framför allt finns det en punkt där man inte är överens. Det gäller en klausul som förbjuder arbetsgivarna att säga upp personal under 6 månader efter det datum då permitteringsstödet löper ut. Gällande de företag som använt sig av stödet. Skulle man avskeda folk tidigare blir företaget skyldig att betala tillbaka allt stöd man fått för hela sin personalstyrka genom stödet. Även om bara en person sparkats.

Företagarna, som hävdar att företagen behöver omstruktureras och effektiviseras, ser denna klausul som oerhört hämmande, medan övriga parter tycker annorlunda.

Förslag finns att stödet redan nu borde förlängas till den sista december iår, men det är nog inte troligt att så sker. Förmodligen ser vi en förlängning fram till halvårsskiftet eller liknande.
(Dag&Natt)

Förhandlingsbord