Fred Olsens färja Bentago Express, sitter fortfarande fast på grundet i hamnen i Puerto de las Nieves, strax utanför Agaete på Gran Canaria. Fartyget ligger bara cirka 100 meter från den ordinarie ankringsplatsen vid kajen i hamnen.

Bentago Express gick på grund på torsdagskvällen då den försökte angöra brygga efter överfart från Santa Cruz de Tenerife. De 59 passagerarna och 17 besättningsmän som befanns ombord tillsammans med ett 30 tal fordon, fick spendera natten ombord, innan de evakuerades.

Vid olyckstillfället rådde mycket dåligt väder och kraftiga vågor i hamninloppet.

Under lördagen återupptogs försöken att få loss färjan, men efter mer än 5 timmar med upprepade försök, konstaterades det att färjan inte rört sig. Detta trots att tre bogserbåtar samtidigt försökt dra loss fartyget såväl åt ena hållet som åt andra. Färjan har dessutom försetts med extra skyddsanordningar så att kraftigare wirar kunde användas.

Under lördagen har man också kunnat konstatera att fartyget läcker lite diesel från någon av sina tankar. Det är små – och ofarliga, enligt myndigheterna – utsläpp det handlar om då fartyget flyttade om bränslet från de berörda delarna till andra tankar på fartyget. Dessutom handlar det om diesel, som sägs evaporera till skillnad från tyngre oljor.

Kommunen har emellertid infört badförbud i området tills vidare. 
(Canarias7)